Reikna fæðingardag
Hver var fyrsti dagur síðustu blæðinga?
Lengd tíðahrings:
Reikna
Væntanlegur fæðingardagur er
Þú ert gengin  vikur og  daga
Barnið er væntanlegt
Spurt og svarað