Sygnały, świadczące o zbliżającym się porodzie

  • Na 2 - 3 tygodnie przed porodem zmienia si ę kształt brzucha. Dno macicy (czyli ta jej częśd, która znajduje się pod przeponą) obniża się, mama swobodniej oddycha i częściej czuje parcie na pęcherz moczowy. Dzieje się tak u większości kobiet, kiedy maluch przyjmuje w kanale rodnym "pozycję startową".
  • Kobieta odczuwała częstsze skurcze macicy, które przygotowują ją do pracy w czasie porodu i pozwalają dziecku oswoid się z doznaniami, które je czekają oraz mogą przyczynid się do tego, że szyjka macicy zmięknie, skróci i się otworzy.
  • Charakter ruchów dziecka się zmienia: przypominają przeciąganie się.
  • Z powodu zmian hormonalnych kobieta może mied gorszy nastrój, który minie wraz ze wzrostem poziomu oksytocyny.
  • Na bieliźnie może pojawid się duża ilośd gęstego śluzu (czasem lekko różowego albo brunatn ego) - to czop śluzowy, który znajdował się w szyjce macicy i wysuwa się na zewnątrz, kiedy ta zaczyna się rozluźniad.

Można byd pewnym, że jeśli pojawi się kilka z tych objawów, to ciało kobiety przygotowuje się do wydania na świat dziecka w ciągu kilku - kilkunastu następnych dni. Czop śluzowy i skurcze przygotowawcze są niedokładnym znakiem natury, że poród się niedługo zacznie. Poród może wystapid tego samego dnia lub za kilka dni albo tygodni po wydaleniu się czopu śluzowego.

Jedynie 4% noworodków rod zi się zgodnie z wyznaczoną datą. Należy więc ją traktowad jedynie jako datę orientacyjną. Pozostałe "urodzone o czasie" dzieci rodzą się pomiędzy 38 a 42 tygodniem ciąży. Gdy minie 41 tydzieo ciąży lub gdy coś Cię zaniepokoi, zgłoś się na kontrolę do poło żnej, która w razie potrzeby skieruje Cię do specjalisty.

Valmynd