Wybór miejsca porodu

Kobiety powinny zadecydowad o miejscu porodu do ok. 37 tyg. ciąży. Położna prowadząca ciążę powinna poinformowad ciężarną czy poród może obyd się w,,Gniazdku,,.

Jeżeli tak jest, to w przypadku rozpoczęcia się porodu można zadzwonid
bezpośrednio do Gnizadka (Hreiðrið).

Kobiety, które są pod specjalną opieką w czasie ciąży, powinny skontaktowad się, w razie rozpoczęcia się porodu z położnymi na Sali Porodowej.

Szpital w Reykjaviku nie jest jedynym miejscem porodu dla tych ciężarnych, które mieszkają na terenie Reykjaviku. Kobiety te mają również możliwośd rodzid w Keflaviku, Selfoss i Akranes.

Możliwe jest obejrzenie oddziału w Reykjavíku oraz oddziałów porodowych poza Reyjavikiem.

Jeż eli jesteście zainteresowani porodem w domu proszę powiadomid waszą położną, która wam doradzi w jaki sposób trzeba to zorganizowad.

Okręg Reykjavíku (Höfuðborgarsvæðið)

,,Gniazdko,, - Hreiðrið, Landspitali – tel. 543-3250

Możliwośd rodzenia w ,,Hreiðrið,, maja kobiety:

  • zdrowe i bez żadnych dolegliwości, które mogą mied wpływ na przebieg ciąży i porodu,
  • ciaża jest pojedyocza i dziecko w położeniu główkowym,
  • długośd ciąży: więcej niż 37 tyg. i mniej niż 42 tygodnie,

Sala Porodowa - Fæðingardeild, Landspitali – tel. 543-3049

  • na sali porodowej przebiegają porody fizjologiczne oraz porody, które wymagają interwencji lekarskiej,
  • rodzą tam kobiety, które potrzebują szczególnej opieki w czasie ciąży i porodu np. w przypadku ciąży bliźniaczej, ciąży przenoszonej lub ciąży pocięciu cesarskim itp,
  • oraz kobiety, które decydują się na znieczulenie zewnątrzoponowe.

Poród w Szpitalu poza granicami Reykjavíku (Fæðing á sjúkrahúsi)

Okręg Południowy (Suðurnes)

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Reykjanesbæ, sími 422 0500

Okręg Południowy (Suðurland)

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, sími 482 1300
Szpital w Vestmannaeyjum - Sjúkrahús Vestmannaeyja, sími 481 1955

Okręg Południowo-Wschodni (Suðausturland)

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Höfn Hornafirði, sími 478 1400

Okręg Wschodni (Austurland)

Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstað, sími 477 1400

Okręg Północno-Wschodni (Norðausturland)

Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri, sími 463 0100

Okręg Północno–Zachodni (Norðvesturland)

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki, sími 455 4000
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi, sími 455-4100

Okręg Północny (Vestfirðir)

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ, sími 450 4500
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði, sími 450 2000

Okręg Zachodni (Vesturland)

Heilbrigðisstofnunin Akranesi, sími 430 6000

Valmynd